Toolkit

Speek je uit!

Maar niet zonder eerst te luisteren. Wat als iets niet deugt? Over oor en oog hebben voor het goede en voor elkaar. 

Daar gaan de volgende 8 filmpjes over. 

Het zijn videos in het kader van de Week van de integriteit 2023, met oefenmateriaal om je te leren hoe je je kunt uitspreken in moeilijke situaties. Bespreekt voorbeeldgedrag van een leidinggevende bij een ongewenste opmerking door een medewerker.

Download de handreiking voor het gebruik van de filmpjes in teamsessies