Een veilig werkklimaat

Daar doe je toch aan mee?

Effectief, duurzaam en samen

Een veilig werkklimaat, dat willen we voor elkaar krijgen. Dat is voor werknemers en werkgevers van belang. Een veilige werkomgeving zorgt voor gezonde werknemers en organisaties. Door daar samen aan te werken delen we de kennis die er is en maken we van het creëren van een veilig werkklimaat een effectief en duurzaam proces, in plaats van eenmalige aandacht of reacties op incidenten te geven.

Want er zijn afspraken, protocollen en regels voor misstanden, maar het helpt ook als de werkomgeving een veilige plek is waar vragen kunnen worden gesteld, signalen worden afgegeven en meldingen gewaardeerd. Werknemers en leidinggevenden moeten zich vrij en veilig genoeg voelen om ongewenst gedrag en ongewenste zaken te signaleren, bespreken en melden – en erop kunnen vertrouwen dat ze serieus worden genomen.

Niemand wíl klokkenluiden

Maar als het nodig is, moet het goed geregeld zijn. 
Begin 2023 is daarom de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. De wet schrijft voor hoe het meldproces in een organisatie eruit moet zien en regelt de bescherming van klokkenluiders. Dit soort meldingen zijn een grote en formele stap, met veel impact op zowel de medewerker als de organisatie. Het is voor werkgevers en werknemers daarom van belang om te voorkomen dat het überhaupt tot klokkenluiden komt. Hoe? Door te investeren in een veilig werkklimaat.

Voordat iemand besluit om naar buiten te treden en zich uit te spreken over een misstand, is er namelijk al een hoop misgegaan. Om te beginnen: de misstand zelf. Helaas kan je nooit helemaal uitsluiten dat er iets fout gaat. Sterker nog, op élke werkvloer gaat weleens iets mis: van onhandige misverstanden tot bewust wangedrag. En we hebben niet de illusie dat we dat helemaal kunnen voorkomen.

Waar we met z’n allen wél iets aan kunnen doen, is het investeren in een veilig werkklimaat. In een veilig werkklimaat voelen medewerkers dat zij de ruimte en veiligheid hebben om dingen die niet goed gaan intern uit te spreken of te melden. En hebben zij het vertrouwen in een serieuze, passende reactie. Als dat in orde is, hóeven mensen niet naar buiten te treden. Voor een organisatie is het vervelend als het tot klokkenluiden komt, maar voor de klokkenluider zelf ook. Kortom: een veilig werkklimaat is voor iedereen van belang.

Wil je je samen met ons sterk maken voor een veilig werkklimaat?

Houd me op de hoogte!