Sluit je bij ons aan

Wij maken ons sterk voor een veilig werk- en meldklimaat in heel Nederland. Door samen te onderzoeken wat nodig is en het gesprek hierover aan te gaan. 

Want Hoe creëer je een veilig werkklimaat? En hoe bevorder je als werkgever een gesprek over een veilig werkklimaat in je organisatie?

Wat zijn de vereisten hiervoor? En hoe implementeer je een transparant meldproces bij onveilige situaties?

Bouwen aan een sterk netwerk

We willen kennis delen, goede voorbeelden bespreken, discussiëren en inspireren. Daarom nodigen we pioniers, deskundigen, beleidsmakers en CEO’s uit om hun kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Hoe groter ons netwerk, hoe impactvoller het gesprek dat we samen voeren. 

Wil jij hier deel van uitmaken?

Meld je dan aan.

Wie zijn wij?

Wij zijn een netwerk van betrokken professionals die het voortouw willen nemen in het stimuleren van een veilig werkklimaat in Nederland. Onder meer vertrouwenspersonen, HR-professionals, directieleden, compliance officers, leidinggevenden, wetenschappers en beleidsmedewerkers wisselen uit en werken verder aan een sociaal veilige werkomgeving.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is initiatiefnemer van dit netwerk en ondersteunt en stimuleert de campagne in partnerschap met, VNG Connect, Beeldr en Bureau &MAES.

Wat is er al in gang gezet?

Het afgelopen jaar zijn er bijeenkomsten georganiseerd gericht op kennisdeling, inspiratie en onderlinge verbinding. Er is gebouwd aan een netwerk van werkgevers, werknemers en experts van organisaties uit de publieke en de private sector.  

De activiteiten zijn voor en door verschillende doelgroepen: in klankbordgroepbijeenkomsten, diners pensants en netwerkbijeenkomsten gaan voorlopers en experts, eindverantwoordelijk leidinggevenden en een brede kring van professionals op het terrein van veilig werkklimaat met elkaar in gesprek. Hierdoor komt een beweging op gang die het bewustzijn, het gevoel van urgentie en de kennis en ervaring van diverse organisaties en sectoren samenbrengt.