Fundament van een veilig werkklimaat

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Dat klinkt misschien als een open deur, maar in de praktijk blijkt dit lang niet altijd vanzelfsprekend. Gelukkig wordt er steeds meer over gepraat én aan gewerkt. Er is steeds meer kennis, ervaring en praktische tools om mee aan de slag te gaan. En er wordt nog veel ontwikkeld en geleerd. Dat brengen we op dit platform bij elkaar. Zodat we met elkaar in gesprek blijven over een veilig werkklimaat. 

Campagne Veilig Werkklimaat

Dit platform is onderdeel van de campagne Veilig Werkklimaat. Deze campagne is gericht op kennisdeling, inspiratie en verbinding tussen betrokkenen. Denk aan werkgevers, werknemers en experts uit de publieke én private sector.  

Het voornaamste doel: de dialoog aanwakkeren over een veilige werkomgeving, de vereisten van zo’n professioneel klimaat en manieren om een transparant meldproces te faciliteren.

Er zijn al belangrijke stappen genomen voor een veiliger werkklimaat in Nederland. 
Allereerst: de Wet bescherming klokkenluiders. Die is in februari 2023 in werking getreden. Personen die een werkgerelateerde melding doen omdat zij een misstand vermoeden, worden nu nog beter beschermd. 

Maar liever willen we dat (vermoedens van) misstanden besproken en opgelost worden. Daarom is in 2023 de campagne Veilig Werkklimaat van start gegaan. Deze campagne heeft als doel om het gesprek over wat een veilig werkklimaat inhoud op gang te brengen en bewustwording te creëren. In 2023 zijn als onderdeel van deze campagne diverse activiteiten georganiseerd. Zoals diners pensants, netwerkevenementen en bijeenkomsten van klankbordgroepen. 

Een van onze bijeenkomsten bijwonen?

Sluit je bij ons aan!