Andere initiatieven

Op deze pagina vind je informatie over andere initiatieven die zich ook met een veilig werkklimaat bezig houden. 

Huis van klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als 'klokkenluider' aan de bel trekken. Met onderzoek naar misstanden. Of met onderzoek naar de behandeling van een klokkenluider, die geen last mag hebben van zijn of haar melding van een misstand. En door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken.

Lees meer over Het Huis voor Klokkenluiders

Logo week ogf integrity
Connecting minds for a transparent, responsible and just future

Over integriteit

Integriteit en ethisch gedrag

Integriteit en ethisch gedrag zijn belangrijk in alle hoeken en op alle niveaus van de samenleving. Op individueel niveau betekent integriteit in staat zijn om te rechtvaardigen wat je doet; het is handelen in overeenstemming met wat juist is in alle omstandigheden, zelfs wanneer niemand toekijkt.

Lees meer over De Week van Integriteit